Hakunge Säteri växer

Mer än bara en jordbruksfastighet 

Hakunge Säteri förvaltar sammanlagt över 1000 hektar skog

100 hektar betesmark och 250 hektar brukad åkermark

 

På Stora Karby Gård, Stora Benhamra Gård och Målsta Gård bedrivs samma verksamheter som på Hakunge Säteri

Jordbruk

Skogsbruk

Konferansverksamhet

Fastighetsverksamhet

Hakunge Säteri drivs fortfarande i grunden som ett traditionellt lantbruk och skogsbruk, men med nya metoder 

På Hakunge finns ett antal bostäder där äldre hus har renoverats till moderna fastigheter som hyrs ut till åretruntboenden i den lantliga idyll som gården erbjuder 

Håll koll efter lediga bostäder här

På markerna finns även ett flisupplag och ett stenbrott där en extern aktör sedan flera decennier tillbaka producerat stenkross till industri och företag 

Har du frågor angående lokaler och uthyrning, kontakta oss här