Gårdens historia

Med anor från järnålder och vikingatiden

Första gången Hakunge nämns i skrift är 1369, men platsen har varit bebodd mycket längre än så

I lövhagen vid Hakunges sydvästra del så finns ett stort gravfält med över 250st gravar från järnåldern. Idag betar får och hästar och håller landskapet öppet, som det var på vikingarnas tid.

Huvudbyggnaden ligger 35 meter över havet, medan de östra delarna av gården ligger 79 meter över havet. Detta läge utgjorde en strategisk position längsmed Långhundraleden, vikingarnas motorväg på vattnet, vars inlopp startade i Östersjön i söder och sträckte sig ända upp till Gamla Uppsala. 

Den förste ägaren till Hakunge har man lyckats härleda till Olauus som enligt ett pergamentsbrev köpte marken 1392. Själva gården tillkom ganska tidigt på 1400-talet och uppfördes av den gamla släkten Böllja. Under följande århundrade tillhörde den väpnaren Per Sunesson och dennes ättlingar, släkten Silfversparre. Det var under den tiden som mangårdsbyggnaden, den stora vita huvudbyggnaden uppfördes, dock i annat utförande än idag. Gården tillhörde under 1700-talet en gren av ätten Cronhielm, som sedan tog namnet Cronhielm af Hakunge. Under början av 1800-talet ägdes gården en kort tid av släkten Silfverstolpe för att sedan överlåtas till dennes släktingar Saxenbergs, för att sedan säljas till Johan Gustaf Dalman 1855.

Bara några år senare 1858, köptes gården av boktryckaren och tidningsmannen Jonas Adolf Walldén, som var ägare av tidningen Stockholms Dagblad. Han gjorde stora investeringar i att renovera och rusta upp alla byggnader på det då i hög grad förfallna godset. En mejeribyggnad tillkom och förbands med huvudbyggnaden genom en korridor, samtidigt som en inspektorsbyggnad uppfördes då man rev den västra gårdsflygeln och flyttade huset till dess nuvarande plats.

Dessvärre hann Walldén inte njuta av sin kraftiga insats så länge, då han avled 1872, men hans familj levde kvar på Hakunge ända till mitten av 1900-talet. 

1953 tog Jan-Eric Virgin över Hakunge och drev gården tills sonen Christian Virgin tog över verksamheten år 2000 och driver den än idag. 

2014 köps Stora Karby Gård och införlivas i verksamheten.

2017 förvärvas Målsta Gård och 2020 delar av Stora Benhamra Gård.

2018 påbörjades en omfattande renovering av huvudbyggnaden både invändigt och utvändigt i enlighet med den italienska villa stilen som J. A. Walldén byggde efter i mitten på 1800-talet.

Det är inte bara de yttre spåren från J. A. Walldéns tid som man fortfarande kan åtnjuta än idag, utan även det omfattande biblioteket med omkring 4000 band och en fin samling av fransk 1700-tals litteratur som har fått en ny plats i det renoverade biblioteket. 

 "Det ligger en underbar stämning över denna lund med dess gröna kullar under träden och glittret från den smala sjön genom kronornas grenverk. Det väcker en hågkomst av barndomsårens mera romantiska uppfattning av forntiden. Var det kanske något liknande som Tegnér tänkte sig som Balders hage?"

 ur "Där fädrens kummel stå" av Bror Schnittger och Hanna Rydh 1922

1392

Olauus köper marken

Den förste ägare till gården, som man kan härleda i ett pergamentsbrev från Åkers skeppslags ting den 23 maj 1392 angående köp av Näs i Öster Åkers socken, är en "Olauus i Hakunge". 

1755

Kungen på besök

Den 18 mars var kung Adolf Fredrik på besök och jagade björn med den franska ambassadören och en preussisk minister. Björnen lyckades undkomma och tog sin tillflykt till Kårsta socken, men kungen lyckades åtminstonde fälla en älg och åt sedan middag på Hakunge.

1793

Åkers Kanal

Ryttmästare Silfverstolpe på Hakunge sänder en skrivelse till dåvarande Väg och Vattenstyrelsen, där han kräver att kanalen i Åkers kanal skall byggas ut för att socknens invånare måste ges en möjlighet till att transportera gods och människor via sjövägen till Stockholm. Under 5 års tid lät Silfverstolpe undersöka och kartlägga och upprätta noggranna kartor över hela botten på Garnsviken. 

1858

J. A. Walldén köper Hakunge Säteri

Boktryckaren och tidningsmannen Jonas Adolf Walldén köper det i hög grad förfallna godset och påbörjar  stora renoveringar för att rusta upp samtliga byggnader. Under detta arbete renoverades även huvudbyggnaden till dess nuvarande italienska villastil med vitputsad fasad, pelare och balustrader. 

1860

Åkers Kanal AB

Det var året då bolaget Åkers Kanal AB tar över ägandet och driften av kanalen och dess sluss. I ägandet av bolaget ingår de omkringliggande herrgårdarna. Hakunge tillsammans med Margretelund och Smedby, bildar samma år ett rederi vid namn ”Bolaget för Ångbåtsfart å Åkers Kanal” som trafikerar Garnsviken till Nybrokajen med ångbåt. 

Restiden till Nybrokajen i Stockholm tog 3 timmar och 35 minuter.

1863

Skogsbrand

Under arbetet med svedjande i skogen runt Harsbro, vid Hakunges allra östra delar, utbröt 1863 en stor skogsbrand. Avsevärda delar av skogen brann upp och branden nådde ända fram till Säteriet, men kunde där hejdas i sista stund. 

1909

Orkan

Vid nyår 1909 var oturen framme igen då en orkan omkullkastade tiotusentals träd runt markerna, och att reparera skadorna tog mer än ett decennium.

1913

Ångbåt krockar

På morgonen den 9 augusti råkar fartyget "Åkers Kanal" köra in i den sjöbod som fanns vid ångbåtsbryggan på Hakunge. Sjöboden förstördes nästa helt.

1927

Ångbåten slutar trafikera Hakunge

Fram till 1927 så hade ångbåten i kanalbolaget som gården var delägare i, trafikerat ångbåtsbryggan vid  Hakunge omkring 05.00 varje dag till Skeppsbron under maj till september månad. Resterande del av året fram till jul gäller 4 gånger i veckan.

1953

Jan-Eric Virgin tar över Hakunge

Den då 20 årige Jan-Eric som är släkting till gårdens dåvarande ägarinna, Märta Hult, tar över gården. Han har dock anknytning till gården då han och hans syster Agneta Lönnberg (f. Virgin) tillbringat alla sina somrar sedan barnsben på Hakunge Säteri. 

1977

Dans på Hakunge 

20.00 den 16 Juli 1977 i kanal 1 så bjöd Stig Järell in en rad gäster på Hakunge där Arne Domnerus orkester spelade med Tre Damer och Lasse Berghagen, Siv Ericks och Ingvar Kjellsson.

Stig Järrel och Jan-Eric var bekanta och affärskollegor och ägde ett filmproduktionsbolag ihop under en tid. 

2000

Christian Virgin tar över

Ännu en generation tar över verksamheten på gården då Christian tar över från sin far Jan-Eric. 

2014

Stora Karby Gård

Hakunge Säteri köper Stora Karby Gård som är en granngård i Vallentuna som tidigare ägts av familjen Seveson.

Gården anpassas till liknande verksamheter som bedrivits på Hakunge. En renovering påbörjas av huvudbyggnaden och gamla stallet / hönshuset till lägenheter med de gamla detaljerna bevarade. 

2017

Målsta Gård

Tar Hakunge över Målsta gård och tar över driften och utökar med flera bostäder på gården

2018

Renovering av huvudbyggnaden på Hakunge Säteri

2018 påbörjades en omfattande renovering av huvudbyggnaden, både invändigt och utvändigt i en sådan stor omfattning som inte har gjorts sedan J. A. Walléns tid på mitten av 1800-talet.

2020

Stora Benhamra Gård

Köper Hakunge också delar av Stora Benhamra gård 

Christian Virgin

Ägare