Intervju med Christian Virgin i tidningen Tillväxt

Intervju med Christian Virgin om gårdens utveckling i årets första numret av tidningen Tillväxt 

Tidningen har ett tema om just "gårdens värden" där de undersöker om hur lönsamheten och lösningarna inom branschen kan förbättras. Med denna utgångspunkt så intervjuas Christian om förändringarna över tid på gården och innovationen bakom gårdens ökade omsättning. 

Ni kan läsa hela intervjun nedan:

Nya idéer har mångdubblat gårdens omsättning

För 24 år sedan tog Christian Virgin över Hakunge säteri utanför Åkersberga. Sedan dess har han mångdubblat omsättningen och hittat en uppsjö av nya inkomster.
— Jag säger sällan nej, utan försöker tänka hur saker går att lösa på bästa sätt.
 
 
HAKUNGE SÄTERI har sedan 1392 tronat på en höjd med utsikt över ett gravfält och sjön Garnsviken, en gammal vikingafarled. Släktingar till Christian Virgin har funnits här sedan 1850-talet.
År 2000, när han var 25 år, tog han över driften och köpte så småningom hela gården av sin pappa.
– Jag blev tidigt intresserad av jordbruk och skogsbruk och hade siktet inställt på att bli lantmästare, men jag hann aldrig så långt, berättar han.
På gården bedrevs då spannmålsodling och skogsbruk. Christian Virgin såg potentialen i att hyra ut bostäder och lokaler.
– Vi är Stockholmsnära med bra pendling, samtidigt som gården ligger naturskönt ute på landet.
Han började renovera och bygga om gårdens äldre byggnader, som trädgårdsbostaden, smedjan och rättarbostaden, till moderna bostäder. Maskinhallar byggde han om till lager och kontor. Gården värmdes då upp med olja, men när Christian Virgin besökte en vän med centralvärmepanna såg han en möjlighet.
– Jag byggde en egen värmepanna och började ta emot stubbar och rötter som jag eldar. Jag la mig något under tipparnas kostnad för att ta emot material. På ett vanligt år värmer jag upp många av gårdens byggnader, cirka 9 000 kvadratmeter, med hjälp av stubbar och rötter.
En annan lösning uppenbarade sig när Christian Virgin grävde ned värmekulvertar för vattenledningar och framtida digitala ledningar.
– Jag passade på att tala med Televerket och fick dem att lägga ned alla luftledningar i samma veva och även stå för en stor del av kostnaden. Nu är alla byggnader uppvärmda med vattenburen värme från centralvärmepannan och det finns inga ledningar i luften längre.
 
GÅRDEN ÄR FULL av smarta lösningar. Till exempel torkhallen som värms upp av värmepannan och fläktar som drivs av solpaneler på taken. Hallen används till tre saker: först för att torka hö, sedan till spannmål och till sist för att hyra ut båtplatser.
Eller det mobila sågverket, som används för att såga upp virke från egen skog till renoveringar.
– Jag försöker hitta enkla lösningar som ger en hävstångseffekt, och förädla det som finns, säger Christian Virgin.
Sedan övertagandet har han utökat verksamheten successivt och köpt in ytterligare tre gårdar. Där bedriver han jordbruk och hyr ut lager och bostäder, även de uppvärmda med liknande centralvärmepannor. Omsättningen har ökat från 1,5 miljoner kronor till 20 miljoner kronor sedan han tog över för 24 år sedan.
– Min filosofi har varit att hela tiden utveckla i lagom takt och inte belåna sig för hårt, utan att ha ett bra kassaflöde.
 
STORSKALIGHETEN ger fördelar. Företaget har tio anställda och en maskinpark som har hög användningsgrad. Christian Virgin äger också mark där det finns en bergtäkt som drivs av bygg och anläggningsföretaget Veidekke. Där får han ut ett arrende på material som tas ut och körs in.
– Det är en trygghet att ha flera ben att stå på. Jag har sett till gårdens förutsättningar och mina egna intressen när jag provat nya saker. Det är en livsstil att driva en gård och då måste det finnas ett genuint intresse i grunden.
Men det är minst lika viktigt att se över vad som fungerar och inte, resonerar han.
– Jag driver också entreprenadverksamhet, men den hinns inte riktigt med nu när vi fokuserar så mycket på att renovera och underhålla våra byggnader.
Framöver vill han ägna sig åt att bygga nya bostäder på egen mark för uthyrning i syfte att öka kassaflödet i företaget.
– Uthyrning ger bra intäkter i kassan. Men i det stora perspektivet går allt ut på att kunna lämna över stafettpinnen till nästa generation.